Wróżby z gwiazd

Wróżby z gwiazd
Wróżenie z gwiazd czyli astrologia jest swojego rodzaju połączeniem nauki z duchowością. Niektórzy laicy utożsamiają z astrologią wszelkie okultystyczne działania, przyjmując, ż każdy, kto zajmuje się okultyzmem, automatycznie staje się astrologiem. Tymczasem prawda jest inna. Astrologia to najprawdopodobniej najbardziej specjalistyczna i techniczna gałąź okultyzmu, wymagająca uzdolnień matematycznych i precyzyjnego, dedukcyjnego rozumowania.

Wielu utalentowanych magów, osób zajmujących się wróżeniem, magią, przyznaje ze nie są w stanie być astrologami. Tak samo jest na odwrót. Obecnie astrologia stanowi odrębną specjalność. Pochodzenie Astrologii nie zostało ustalone. Większość uczonych zgadza się jednak, iż nauka ta powstała prawdopodobnie w Mezopotamii na terenie imperium babilońskiego, około 6 tysięcy lat temu. Babilońscy kapłani - astrologowie sporządzili horoskopu zgodnie ze złożonym system zodiakalno- planetarnym, stanowiącym także i dzisiaj podstawę pracy astrologa.

Kapłani podobno poświęcili stulecia na odkrycie i ustalenie związków pomiędzy układem planet a odpowiadającymi mu wydarzeniami w życiu społeczności. Posługując się statystyką, ustalili zależności zachodzące pomiędzy ruchami ciał niebieskich z kierunkami, kierunkami jakich toczy się życie ludzi i społeczeństw. Plemiona żydowskie następnie przeniosły tę wiedze do Egiptu, gdzie Egipcjanie kontynuowali jej rozwój. Do tego rozwoju przyczynili się również Grecy. W Europie astrologia przetrwała burzliwe czasy średniowiecza, i swój rozkwit miała w renesansie. Wiele Historyków uważa iż badania astrologiczne człowieka zaczęły się trochę wcześniej niż 6 tysięcy lat temu oraz, że powstała nie tylko w Babilonii ale również i w północnej Europie. Przykładem takim może być monumentalne obserwatoria astronomiczne, jakie jak Stonehenge. Skomplikowany system astrologiczny od wieków był w użyciu również w Ameryce Południowej, co odnotowali konkwistadorzy, zanim doprowadzili doniszczenia kultur Inków, Majów czy Azteków. Także w Chinach i Indiach, astrologia rozwijała się bez przeszkód od tysięcy lat, stanowiąc wariant prawdziwych studiów babilońskich. Wokół Astrologii powstało wiele niesprawiedliwych osądów i nieporozumień. Z pośród wszystkich dziedzin okultystycznych, astrologia zasługuje na miano nauki. Astrologia posługuje się tym samym zestawem danych o ruchach planet, co planetaria i obserwatoria astronomiczne na całym świecie. Astrologia ma również swój aspekt duchowy.

Badając wpływ odległych planet na życie na Ziemi, możemy poznać wzajemne związku pomiędzy wszelkimi przejawami życia we Wszechświecie. W skład wiedzy astrologicznej wchodzi też umiejętność interpretacji. Posiadając podstawowe informację, dobry astrolog powinien intuicyjnie czytać z danych. Astrologia pomaga w życiu, pomaga ostrzec w porę osobę przed niebezpieczeństwem, może ukazać wskazówki na zbliżające się miesiące czy lata. Wolna wola i indywidualny wybór obowiązywały w astrologii zawsze, a dziś, mają znaczenie większe niż kiedykolwiek.

Promowany: 


Komentarze