Serwis przydomowej oczyszczalni ścieków - co warto wiedzieć?

Kiedy decydujemy się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy mieć na uwadze kilka spraw związanych z jej używaniem. Prawidłowe serwisowanie i utrzymanie oczyszczalni pozwoli nam na korzystanie z niej przez długie lata.

Trwałość i szczelność instalacji przydomowej oczyszczalni to podstawowe zalety tego rozwiązania. Głównym powodem dla którego ludzie decydują się na założenie u siebie oczyszczalni ścieków, są jednak relatywnie niskie koszty eksploatacji. Trzeba pamiętać o tym, że system ten nie jest bezawaryjny, więc bardzo dużo zależy od tego w jaki sposób jest konserwowany i serwisowany. Trzeba pamiętać o jej regularnym i dokładnym czyszczeniu, kontrolowaniu elementów oraz o zwracaniu uwagi na nietypowe odgłosy czy zapachy.  Dzięki prostej budowie systemu, w łatwy sposób można go utrzymać w czystości.

Podstawowa zasada - regularny przegląd

Niby to prosta i logiczna zasada, ale wielu ludzi zdaje się o tym nie pamiętać i zapomina o terminie kolejnego przeglądu. Jest to jeden z warunków koniecznych jakie muszą być spełnione, żeby oczyszczalnia działała dobrze. Trzeba także pamiętać o tym, żeby zapobiegać przepełnieniu się osadnika gnilnego. Osad powinien być regularnie wywożony, dzięki czemu zapobiegniemy przepełnianiu się oczyszczalni. Czynność tą trzeba wykonywać co 2-3 lata lub według innych wskazań producenta.

Kolejnym elementem o którym trzeba pamiętać to płukanie wodą pompy oraz przegląd dmuchawy powietrza. Wiąże się z tym, także regulacja natlenienia i regularne uzupełnianie bakterii w oczyszczalni ścieków.
Co 4-6 miesięcy należy wyczyścić filtry oczyszczalni. Jest to bardzo ważna rzecz dla prawidłowego działania całej oczyszczalni przydomowej. Dzięki regularnemu czyszczeniu filtrów zapewniamy instalacji pełną drożność.

W zależności od tego czy jest to oczyszczalnia biologiczna czy drenażowa, przeprowadzane są kontrole funkcjonowania ich elementów. W oczyszczalniach drenażowych zaleca się aby raz w roku przepłukać przewody drenarskie wodą pod dużym ciśnieniem. Należy także od czasu do czasu kontrolować skład odpływu. Najważniejszą zasadą przy użytkowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest przeczytanie instrukcji eksploatacyjnej oraz stosowanie się do zaleceń producenta. Instalator powinien też polecić firmę która może zająć się regularnym przeglądem i serwisem instalacji.
 

Preparaty do przydomowej oczyszczalni ścieków

Wśród wszystkich dostępnych środków możemy wyróżnić:

  • preparaty na rozruch
  • bakterie, enzymy i pożywki
  • preparaty na rozkład kożucha
  • preparaty na udrażnianie syfonu

Oprócz serwisowanie i regularnego przeglądu systemu, trzeba pamiętać o stosowaniu preparatów, które pomogą w prawidłowej konserwacji całej instalacji. Zarówno w początkowej fazie pracy oczyszczalni (rozruch) jak i w jej codziennej pracy - można użyć specjalnych preparatów, które zagwarantują nam bezproblemowe działanie oczyszczani. Należy używać wszystkich rodzajów bakterii które pozwalają na rozkładanie ścieków, dzięki czemu oczyszczalnia będzie pracowała bez zatorów w rurach. Dodatkowo biopreparaty usprawnią pracę osadnika gnilnego - dzięki czemu jego wydajność będzie większa i rzadziej będzie zachodzić potrzeba jego oczyszczania.

Biopreparaty do oczyszczalni, które ograniczają powstawanie kożucha i osadu, należy stosować średnio co dwa tygodnie. Dzięki tym preparatom zmniejszymy częstotliwość wywozu osadów i praca oczyszczalni będzie przebiegała bezproblemowo. W czasie zimy, gdy temperatura spada można dodawać do oczyszczalni biopreparaty, które zwiększą aktywność bakterii.

Preparaty na rozruch są stosowane przy rozruchu oraz po każdorazowym opróżnieniu biologicznej oczyszczalni ścieków. Podczas opróżniania wraz z nieczystościami zostaje usunięta naturalna flora bakteryjna, odpowiedzialna za prawidłową pracę oczyszczalni i utrzymanie równowagi biologicznej.

Efektywne bakterie służą do wspomagania oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych i osiedlowych. Podczas stosowania tego biopreparatu zmniejsza się także ilość osadów ściekowych i następuje ich mineralizacja. Zaobserwowano również oczyszczenie urządzeń kanalizacyjnych tam, gdzie stosowany jest preparat. Oprócz preparatów używanych do kontrolowania pracy oczyszczalni, dostępne są również te, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania syfonów kuchennych i łazienkowych.

Ekologiczne tabletki do zmywarek również zaleca się wszystkim użytkownikom szamb i przydomowych oczyszczalni. Poza oczyszczeniem samego urządzenia, wpływają one na zdecydowaną poprawę warunków eksploatacji instalacji kanalizacyjnych (efekt oczyszczania) i drenaży rozsączających (efekt udrożniania). Dzięki temu zmywarka nie będzie już uciążliwa dla kanalizacji i oczyszczalni.
Zapraszamy na https://haba.pl/

Promowany: