Projektowanie z myślą o jutrze – certyfikat LEED za zrównoważone budownictwo

Projektowanie z myślą o jutrze – certyfikat LEED za zrównoważone budownictwo
Kwestie ochrony środowiska w dziedzinie architektury i budownictwa są dla nas coraz bardziej ważne. Dlatego częściej poddaje się analizie zagadnienia dotyczące zrównoważonej architektury, energooszczędności, ekologicznych materiałów budowlanych. Pojawiają się nowe kierunki rozwoju budownictwa, więc pojawia się również więcej regulacji formalno-prawnych uwzględniających uwarunkowania środowiskowe w każdym aspekcie realizacji inwestycji budowlanej.

Poza tym istnieją również systemy oceny budynków, w których bierze się pod uwagę wiele kryteriów i zasad zrównoważonego rozwoju. Najbardziej znanym i najbardziej prestiżowym jest międzynarodowy certyfikat LEED.

LEED, czyli Leadership in Energy and Enviromental Design swój początek wziął w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów wielokryterialnej oceny budynków. O popularności systemu świadczy prawie 25 tys. zarejestrowanych do certyfikacji projektów oraz prawie 160 tys. konsultantów z całego świata. Największą popularnością system cieszy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się ponad 1/3 wszystkich certyfikowanych systemem LEED budynków na świecie. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne. Organizacje Green Building Council powstają w coraz to nowszych krajach. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do użytku systemu certyfikacji budynków na Sri Lance. W Europie do World Green Building Council należy aż 25 krajów.

System LEED został stworzony w 1998 roku przez USGBC – U.S. Green Building Council, organizację non-profit, zajmującą się utrzymywaniem standardów zielonego budownictwa.

Uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe, dlatego decyzję o tym, czy będziemy się o niego ubiegać najkorzystniej jest podjąć na etapie projektowania i wtedy już zatrudnić doświadczonego konsultanta, który podpowie nam w jaki sposób prowadzić inwestycję, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Do wyboru mamy różne rodzaje certyfikacji, w zależności od rodzaju obiektu:

  • LEED for New Construction
  • LEED for Homes
  • LEED for School
  • LEED for Core & Shell
  • LEED for Retail
  • LEED for Commercial Interiors
  • LEED for Existing Buildings
  • LEED for Neighborhood Development

W Polsce najpopularniejszy jest LEED NS oraz LEED CS, od niedawna dostępna jest także certyfikacja LEED for Homes. Niezależnie od wybranej kategorii, certyfikacja obejmuje 7 grup kategorii, w których łącznie można uzyskać 110 punktów. Ważną informacją jest fakt, iż w 5 podstawowych kategoriach występują tak zwane wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje ubieganie się o certyfikat na każdym z poziomów. Łącznie obowiązkowo do spełnienia mamy 8 punktów w pięciu podstawowych i dwóch ekstra kategoriach:

1. Zrównoważona lokalizacja
zmniejszenie wpływu działalności budowlanej na otoczenie poprzez kontrolę erozji gleby i emisji pyłów

2. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych
redukcja zużycia wody

3. Energia i atmosfera
weryfikacja zainstalowania i skalibrowania systemów związanych z energią zgodnie z wartościami zamieszczonymi w projekcie inwestora budynku; minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynku; podstawowe wymagania dotyczące zarządzania systemami chłodniczymi

4. Materiały i zasoby
konieczność zapewnienia łatwo dostępnego obszaru zbierania i przechowywania materiałów do recyklingu

5. Jakość środowiska wewnętrznego
minimalny wskaźnik jakości powietrza wewnątrz budynku według szczegółowo określonych norm; kontrola środowiskowego dymu tytoniowego

6. Innowacyjność projektu
7. Priorytety regionalne

Ilość zebranych punktów decyduje o tym, czy będzie to tylko Certyficate, czy cetryfikat Silver, Gold, albo Platinum.

W ubiegłym roku do Polski trafił w końcu certyfikat na poziomie Platinum – zdobył go jeden z budynków kompleksu Green Towers, który powstał we Wrocławiu dzięki firmie Skanska. Prestiżowe wyróżnienie bez wątpienia jest powodem do dumy, dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej polskich firm stara się projektować obiekty zgodnie z wytycznymi zrównoważonego budownictwa.

Promowany: 


Komentarze